holy-shit_featured

Holy shit

Gjennom media og utallige vampyrfilmer vet vi makten bak viede gjenstander. Ikke bare det berømte vievannet, som har stor symbolkraft fordi det skal brukes på hodene til uskyldige bebiser, men også gjennom andre diverse hellige gjenstander. Inklusive hellige håndgranater og hellig grunn. Paradoksalt nok bor vampyrer ofte i kister, men de har sikkert kjøpt dem online fra Kina, før de ble viet av en prest.

Men hva betyr denne helligheten? Hvilken kraft ligger i en gjenstand når den blir viet? Ville en kniv bli skarpere? Ville mat mette fler? Ville lærebøker gjøre læringen lettere? Hvis det var tilfelle, hvorfor er ikke så godt som alt viet? Super charged liksom.

Prester kunne viet lærebøker så barn lærte raskere. Men da ville kunnskap og viten settes opp mot blind tro. Det har aldri kirken ønsket. Uten forskning og kritisk tenking hadde vi fortsatt vært i middelalderen. Mange ønsker seg merkelig nok tilbake. Det finnes ingen snarvei til å bli opplyst – les og spør til du forstår.
Mange mennesker er døpt, altså viet på et vis. Men vise er det åpenbart bare et fåtall som er. Da hjalp det ikke så mye.

Hva har det egentlig å si at noe er viet?
Det kan være avgjørende dersom du må holde horder av blodtørste vampyrer unna. Men, vampyrer finnes som kjent ikke. Så har det virkelig noen effekt at noe er hellig eller viet? Er det andre ting som muligens heller ikke finnes?

Dersom disse forbaskede vampyrene hadde eksistert kunne vi brukt dem for å teste om ting var hellige. De ville krøpet ved synet av en hellig fjernkontroll og holdt armene foran ansiktet for å beskytte seg mot den enorme kraften som de på et eller annet vis senser. Men, som vi har lært, vampyrer finnes ikke.

Men hva med presten? Vi kunne benytte oss av prestetesten. Ettersom presten er den som vier gjenstander, og gjennom den handlingen mener at det har en effekt (hvorfor skulle han ellers gjøre det?), må jo han kunne merke om noe er viet eller ikke. Bare ved å holde opp gjenstander vil han kunne nikke anerkjennende, og klare å identifisere både den hellige fjernkontrollen, den hellige majonestuben, og en hellig kopi av Fri Tanke.
Vi kunne legge frem en drøss med gjenstander, og presten burde rimelig kjapt kunne identifisere de viede gjenstandene.

Jeg ringte til tre lokale kirker, men ingen av deres prester ville stille opp på en prestetest. Kanskje de var for opptatt med å lage vievann eller vie andre ting? Som eiendom.

Det finnes store mengder hellig grunn. Det er ofte eiendommen som kirken er bygget på, og de omkringliggende områdene, som ofte består av gravlunder. Hva har det å si at grunnen er hellig? Blir de som er begravet der tatt ekstra godt imot av jorda? Så kan fredingen av graver kortes ned for å gi rom til nye døde? Gir det en ellers større beskyttelse å være på hellig grunn? Jeg dro opp til en kirke i nærheten, og jeg merket ingen forskjell utenfor eller innenfor gravlunden. Det var kanskje litt flere spurver inne på gravlunden enn det jeg kunne se rett utenfor. Men det kan ha noe med at noen hadde mistet en halv bolle på stien. Jeg hadde riktignok litt bedre dekning inne på selve gravlunden. Det er jo kjekt, men neppe resultat av å være på hellig grunn.

Hvordan vier presten egentlig eiendom? Sitter han med en plantegning over hele tomten og mumler vielsesbesvergelsen mens han skvetter et par dråper vievann på arket? Overføres det da til hele tomten, eller er det bare plantegningen som blir hellig? Hva hvis de har målt opp tomten feil?
Jeg tenker at han er nødt for å gå ut og skvette litt over hele tomten. Eller kanskje tråkke opp tomtegrensen mens han besverger den. I det minste bør han stå på et sted med god oversikt og peke seg ut alle områdene han vil vie. Hvem vet egentlig? Jeg har hvertfall aldri sett det.

En annen ting. Hvor dypt går den hellige grunnen? Det må hvertfall gå så dypt som folk er gravlagt. Eller gjelder det helt inn til jordas kjerne? Eller gjelder det kanskje tvers gjennom hele jordkloden, og inkluderer dermed et speilvendt område på den andre siden av jorda? Jeg synes kirken har vært ganske tilbakeholdne når det gjelder informasjon om deres helliggjøring og vielse av ting og tomter. Ingen har noensinne kunnet dokumentere virkningen av hellige gjenstander. Og uten vampyrer, hvordan skal man kunne identifisere dem? Jeg begynner å tro at det hele bare er tøv, og at selv ikke dagens høyteknologiske og gudfryktige prester klarer å dokumentere effekten av noe som er viet, eller klarer å identifisere slike gjenstander. Rutinene for å registrere alt som vies er sikkert mangelfulle eller fraværende. Kan prester bare gå rundt og vie ting etter pekemetoden?

Hellige gjenstander er ikke noe nytt. Tvert imot. Det er kanskje til og med en litt sær greie som kirken, for alt jeg vet, ønsker å fase ut i det stille. Historisk har hellige gjenstander vært gjenstand for tilbedelse og ærefrykt. Spesielt de hellige gjenstandene som kalles relikvier. Og spesielt de som består av ulike kroppsdeler fra religiøst berømte personer, som apostler eller disipler. Eller Jesus selv. En tå. En tann. Med magiske egenskaper ingen helt kan forklare. Jeg har sett en del relikvier i katakomber rundt om i verden. Dersom man tok alle disse kroppsdelene vil man se at Jesus må ha hatt en hærskare av apostler. Og disipler. Hvor enn han gikk må det stadig ha vært fem tusen disipler rett i hælene på ham. Men hvis du legger sammen relikviene som et slags menneskelig puslespill vil man nok oppdage at det var en drøss Jesuser og andre kjente. Men ingen har vel hørt om at Jesus hadde abnormalt mange tær eller fingre?

Det som kanskje ingen tenker på her er at disse relikviene kanskje burde blitt håndtert med litt større forsiktighet. Ramlet de bare av folk helt tilfeldig? Og var det da alltid noen som fulgte etter og plukket dem opp, jublende glade for den nye hellige aposteltåen de fant? Dersom du gikk rundt og mistet deler av deg selv burde du kanskje vært isolert for omverdenen så du ikke skapte en epedimi. Apostlene gikk jo rundt innmari mye. Og spredte antakeligvis mer enn bare ord. Det forklarer kanskje hvorfor folk døde som fluer i gamle dager.

Dersom det ikke var slik at alle relikviene i sin tid bare ramlet av eierne må det ha foregått på en ganske mer grusom måte. Hver gang en hellig fyr døde ville han bli overfalt av PR-kåte kirkemedarbeidere med kjøttøkser, som alle knivet om de beste kroppsdelene å hugge en bit av for å ta med hjem til sin kirke. Blodige greier. De mest populære apostlene rakk kanskje ikke dø ordentlig før noen begynte å forsyne seg av deres potensielle relikviekroppsdeler.
Det får deg til å lure på hvem som fotfulgte Jesus for å sikre seg hans relikvier. Hmm, vent litt. Disiplene fotfulgte Jesus hele tiden. Holy shit, for noen kynikere!

Det går rykter om at kirken holder på å lage en egen app som lar deg ta et bilde av noe og så øyeblikkelig få vite om det er viet eller ikke. For en liten sum kan du også ta et bilde av en gjenstand og med en kort begrunnelse be om at den blir fjernviet. I pro-utgaven kan du også detektere om noe er det motsatte av viet, nemlig besatt. Nå ser det imidlertid ut som de fleste med mobiltelefoner i dag allerede er besatt. Behøver ikke en app for å detektere det.

Det går et annet rykte om at det er artikkelforfatteren som har funnet på det forrige ryktet.

Thomas C. A. Brevik

Lesende, skrivende og fotograferende type med egne betraktninger siden for lenge siden.