dyrenavn_featured

Norsk nomenklatur er likefrem og hensynsløs

dyrenavn_image-top

Norske navn på en del dyr er både direkte og på grensen til å være vulgære. Vi skal være glad for at blekkspruten eller piggsvinet ikke skjønner hva vi kaller dem. Da hadde de blitt fornærmet og såret. Eller kanskje skuffet. Ikke bare ser menneskene ut til å prøve å utrydde alt liv på jorden, men vi viser samtidig vår mangel på respekt ved å kalle de det vi gjør, uten særlig omtanke eller empati.

Blekksprut, spekkhogger, piggsvin, fjærkre, firfisle, skilpadde, osv. Bare tenk på hvilke diskusjoner som må ha forekommet da de fant på disse vagt beskrivende navnene? Blekkspruten, for eksempel? Oppkalt etter en forsvarsmekanisme, som sikkert ville gjort den flau å bli kalt opp etter. Omtrent som når mennesker tisser på seg av skrekk. Hva ville de kalt oss?

Og noen navn skjønner man at de har funnet på uten å ha noen som helst erfaring med dyret. For eksempel apekatt. At en apekatt aper er noe vi i dag vet, men katt? Var katten det dyret den liknet mest på? Så dersom du har en katt som henger etter halen fra en gren og hermer etter deg så er den prikk lik en apekatt?

Navnene kom til i en periode da norsk akademia kanskje ikke var på topp og det var kreti og bønder som skulle finne på navn? Det samme gjelder for navn som vi har lånt direkte fra andre språk, som var i samme bakevjen som oss. Herunder faller blant annet dyr som krabbe, fra engelske crab.

­– Hva er det?

– Aner ikke, men det krabber, så la oss kalle det for en krabbe!

Jeg tror folk i gamle dager, spesielt de som fant på navn på dyr, må ha hatt litt av en utfordring. Kanskje var det en mye protein- og næringsfattig kost kombinert med overeksponering av amoniakkgasser fra all møkka i fjøset som svekket både syn og sjelsevner. Og derfor fikk enkelte av dyrene navn som de gjorde.

Med noen navn klarte de å treffe ganske bra likevel. For eksempel flaggermusen, som jo nesten ser ut som en mus med vinger som flagrer. De kunne kanskje dristet seg til å kalle den englemus, men det var vel før kristendommen hadde fått sverdfeste i landet.

Hoggormen har også et treffende navn. En orm som hogger etter deg.

Villsvin ser nesten ut som svin, bare litt mer hår. Villsvin er likevel bedre enn hårsvin.

Det er litt merkelig at det ikke har tatt mer av enn det gjorde, men det er kanskje like greit, så slapp vi dyr som snabelfjes (elefant), pukkelelg (kamel), pinsettflakse (fugler), siklevrikkerumpe (hund), glattsvømme (fisk) og prikkedøden (maur).

Thomas C. A. Brevik

Lesende, skrivende og fotograferende type med egne betraktninger siden for lenge siden.